تقسیم سود ۱۲ هزار میلیارد ریالی بین سرمایه‌گذاران بورس

بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق در مردادماه امسال میان سرمایه‌گذاران بازار سهام تقسیم می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ تیر ۹۷

بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال سود انواع اوراق در مردادماه امسال میان سرمایه‌گذاران بازار سهام تقسیم می‌شود.

مدیریت امور تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: بیش از ۱۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال سود انواع اوراق در مردادماه امسال به سرمایه‌گذاران بازار سهام پرداخت خواهد شد.

 همچنین زمان سررسید اوراق اجاره شرکت‌های گل گهر، قطارهای مسافری و باری جوپار، رایتل، کاشی و سنگ پرسپولیس یزد، مخابرات و مهندسی و ساختمانی صبا نفت در مردادماه جاری است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می‌کند.

اینم در حالی است که سود اوراق مشارکت شرکت‌های لیزینگ رایان سایپا، سیمان کردستان، لیزینگ ایران و شرق و شهرداری‌های شیراز، تهران، سبزوار، مشهد و کرج ماه آینده به حساب سرمایه‌گذاران واریز خواهد شد. ضمن این که سررسید سود صکوک مرابحه وزارت تعاون، دولتی آموزش و پرورش و شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا نیز در مردادماه است که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سود این اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می‌کند.

این گزارش می افزاید: هم‌اکنون در حدود ۸۰ نوع انواع اوراق (اجاره، مرابحه، مشارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد خزانه و استصناع در بازار سرمایه منتشر شده است گه سود این اوراق به صورت ماهانه و یا سه ماهه یکبار به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

*تسنیم

پاسخ دادن