توازن بازار مسکن با عرضه ۵۰ درصدی خانه های خالی

معاون وزیر راه پیش بینی کرد در مرحله اول اجرای دریافت از مالیات از خانه های خالی ٣٠ تا ۵٠ درصد واحدها در بازار مسکن عرضه شود.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۸ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتربه نقل از ایرنا، محمود محمودزاده در خصوص نقش مجلس برای کمک به اجرای بهتر مصوبه اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: مجلس اصلاحیه ای روی قانون سال ٩۴ آورده که مکمل قوانین قبلی بوده و پیشنهاد می‌ شود در طرح فعلی استفاده از اراضی بایر داخل شهرها با کاربری مسکونی گنجانده شود.

وی افزود: در صورتی که زمین های بایر در داخل شهرها که در تملک سازمان‌ها بوده آزاد نشود،دولت مجبور به توسعه شهرها است که هزینه زیادی در بر دارد.

این معاون ادامه داد: براساس قوانین قبلی برای خانه ای یک میلیارد تومانی طی یکسال تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت می شود که رقمی بازدارنده محسوب نمی‌شود اما در طرح جدید رقم مالیات تقریبا ۲۰ برابر شده و می‌تواند عاملی بازدارنده برای احتکار مسکن باشد.

محمودزاده گفت: انتظار می رود در مرحله نخست اجرای این طرح ٣٠ تا ۵٠ درصد واحدهای خالی وارد چرخه عرضه شود که می‌تواند تاثیر ملموسی در بازگشت توازن به بازار مسکن داشته باشد.

پاسخ دادن