توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده

۱۰ روز پیش بود که بانک ها و موسسات اعتباری با یکدیگر توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش دهند.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۱ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بانک اول بر این اساس مقرر شد نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۸ درصد و یک ساله نیز به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

البته بانکها می‌توانند تا شهریور ماه افتتاح حساب یکساله با نام اوراق سپرده سرمایه گذاری را با نرخ ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد افتتاح کنند.

در این بین بانک‌ها و موسسات اعتباری توافقی برای حساب های کوتاه مدت قبلی نداشتند.

حساب های کوتاه مدتی که در برخی از بانکها و موسسات اعتباری با نرخ‌های ۲۰ درصد نیز پرداخت سود می‌شود.

حال خبر رسیده برخی بانک ها و موسسات اعتباری نرخ سود سپرده های کوتاه مدتی که پیش از این نرخ های ۱۹ و ۲۰ درصد را به مشتری می دادند را کاهش داده‌اند.

گفته می شود حداکثر نرخ سود پرداختی به سپرده های کوتاه مدت قبلی نیز ۱۸ درصد تعیین شده و در بانک ها اجرایی شده است.

پاسخ دادن