توضیح رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص وام ودیعه مسکن

رئیس کل بانک مرکزی: افرادی که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند می توانند به انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، رئیس بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:  یادداشت رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص وام ودیعه مسکن

۱️⃣ این وام « ودیعه مسکن »نیست. بلکه، «کمک ودیعه مسکن» است. هدف، کمک به تأمین افزایش تحقق‌یافته در ودیعهٔ اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر درسال جاری می‌باشد.

۲️⃣ با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص‌یافته برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم بانکی (حداکثر ۷۵ هزار میلیارد تومان) اختصاص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳ درصد، آن هم با موکول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره یک ساله، با درنظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، مقدور نبود.

۳️⃣ افرادی که با تأئید وزارت راه وشهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت اصل آن درپایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود، این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.

۴️⃣ محدودیت منابع اختصاص‌یافته برای مقابله با آثار کرونا به علت تأمین یک‌سوم آن منابع، از ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و در جهت فراهم‌سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده است. بانک مرکزی ضمن جهت‌گیری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، تمام تلاش خود را بر کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت اقتصادی کشور متمرکز کرده است.

۵️⃣ جامعه هدف این طرح، اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه است از کلیه بانک‌ها می‌خواهم در کنار تلاش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، برای سایر متقاضیان محترم نیز با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) وام کمک ودیعه مسکن پرداخت کرده و اولویت لازم را به آن بدهند.

پاسخ دادن