تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو ملزم به پرداخت مالیات شدند

معاون درآمد‌های سازمان امور مالیاتی گفت: اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و یا واردکنندگان به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال می‌شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ دی ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، مسیحی گفت: اولین انتقال خودرو از کارخانه سازنده، وصل کننده قطعات داخلی و واردکنندگان خودرو به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال می‌شود. نرخ پرداختی این مالیات، یک درصد برای انواع خودرو‌های تولید داخل و دو درصد برای انواع خودرو‌های وارداتی است.

با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ١۴۰۰ از تاریخ ١٣ دی ١۴۰۰ و بر اساس تبصره (۲) ماده (۳۰) قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود. واردکنندگان، تولیدکنندگان و مونتاژکنندگان انواع خودرو ضرورت دارد که از تاریخ اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) نسبت به پرداخت موظفی خود اقدام کنند.

پاسخ دادن