تولید زیان در صنعت خودرو

صورت‌های مالی خودرو سازان نشان می‌دهد، در ۹ ماهه اول سال ۹۹ سه خودرو ساز بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان داشته اند که ۵۸ درصد رشد نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۸ است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

افزایش ۵۸ درصدی زیان خودرو سازان در حالی است که گزارش‌های وزارت صمت نشان می‌دهد، این خودرو سازان در مدت یادشده رشد تولید و ۷۰ درصد رشد فروش داشته اند، این آمار بدین معنی است که آنها با افزایش تولید، زیان بیشتری تولید می‌کنند.

صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال ۹۸ نشان می‌دهد مجموع زیان تولید آنها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که زیان ۹ ماهه تولید سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته عددی بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

آمار‌ها حاکی است، سه خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ناهمخوانی رشد درآمد با میزان زیان در تولید دارند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، رشد تولید و به موازات آن رشد درآمد، در کاهش زیان تولید و زیان انباشته خودروسازان تاثیری نداشته است، به تعبیری دیگر خودروسازان هر چه بیشتر تولید کرده‌اند با زیان بیشتری روبه‌رو بوده‌اند.

بر این اساس بررسی صورت‌های مالی خودرو سازان نشان می‌دهد آنها طی سال گذشته از محل فروش محصولات تولیدی خود در مجموع بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. مبلغ یاد شده در قیاس با مجموع فروش سه خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۸ نشان‌دهنده رشد بیش از ۷۰ درصدی است.

ایران خودرو و دو خودرو ساز دیگر طی سال ۹۸ در مجموع بیش از ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش را در صورت‌های مالی خود به ثبت رساندند. بی‌تردید یکی از عوامل اصلی رشد درآمد حاصل از فروش خودروسازان در سال ۹۹ در مقایسه با سال پیش از آن ناشی از اجرای سه دوره افزایش قیمت خودرو بوده است.

طی سال ۹۹ سیاست‌گذار خودرویی نسبت به تغییر زمانی قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز اقدام کرد. بر این اساس مدیران خودروساز این امکان را پیدا کردند تا به جای افزایش قیمت سالانه به صورت فصلی قیمت محصولات خود را تغییر دهند. سیاست‌گذار خودرویی در پی آن بود تا از این مسیر بتواند از زیان‌دهی خودروسازان بکاهد اما بررسی بخش سود و زیان ناشی از تولید در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد این افزایش قیمت نتوانسته جلوی زیان‌دهی آنها را بگیرد.

نکته قابل تامل در آمارهای یاد‌شده این است که گزارش صورت‌های مالی خودروساز مربوط به بخش زیان تولید در سال ۹۹ تنها تا پایان آذرماه منتشر شده است، ولی دسترسی به صورت‌های مالی خودروسازان مربوط به سال پیش از آن یعنی تا پایان سال ۹۸ فراهم است. بر این اساس مقایسه میزان سود و زیان خودروسازان تا پایان آذرماه ۹۹ با سال ۹۸ نشان می‌دهد به‌رغم اینکه اطلاعات سال گذشته ۳ ماه کمتر از سال ۹۸ است اما در مجموع زیان تولید خودروسازان بیش از ۵۸ درصد رشد کرده است.

صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال ۹۸ نشان می‌دهد مجموع زیان تولید آنها بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است، درحالی‌که زیان ۹ ماهه تولید سه خودروساز بزرگ کشور در سال گذشته عددی بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

با توجه به رشد درآمد شرکت‌های خودروساز این سوال مطرح می‌شود که چگونه به‌رغم اینکه نقدینگی موجود در حساب‌های آنها بیشتر شده اما این رشد درآمد نه تنها منجر به کاهش سرعت زیان‌دهی آنها نشده بلکه نمودار زیان‌دهی آنها را نیز در مسیر صعودی قرار داده است؟

منبع : دنیای اقتصاد

پاسخ دادن