تولید محصولات پتروشیمی پارسال از ۵۳ میلیون تن گذشت

تولید مجتمع های پتروشیمی با ادامه روند افزایشی، در پایان سال گذشته به بیش از ۵۳ میلیون و ۶۲۹ هزار تن رسید.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ فروردین ۹۷

تولید مجتمع های پتروشیمی با ادامه روند افزایشی، در پایان سال گذشته به بیش از ۵۳ میلیون و ۶۲۹ هزار تن رسید.

ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی تا پایان پارسال نزدیک به ۶۲ میلیون تن بود که از میزان حدود ۶۰ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار داشت.
عملکرد ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر از ابتدای سال تا پایان اسفندماه پارسال ۱۹ میلیون ۶۶۵ هزار تن بوده است.
همچنین، عملکرد ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود ۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزارتن بوده است.
تولید واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر درمناطق داخلی کشور نیز پارسال حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۴ هزار بوده است.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی دراسفندماه امسال حدود ۴٫۵۹ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود ۵۳٫۶۲ میلیون تن بوده است.
بالاترین عملکرد تولید در اسفندماه امسال را مجتمع های پتروشیمی شیمی بافت، بیستون، قائد بصیر، اهتمام جم، کربن ایران، رجال، ارومیه، آریا ساسول، غدیر، پلیمر، کرمانشاه، تبریز، بوعلی سینا، خراسان، مهر، لاله و شازند به خود اختصاص دادند.
در پایان برنامه ششم توسعه قرار است ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به بیش از ۱۲۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.

*ایرنا

پاسخ دادن