تولید مس Kaz Minerals صعودی شد

کمپانی معدنی Kaz Minerals گزارش داد که در نیمه اول سال جاری، از عملیات خود در قزاقستان ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تن مس تولید کرده است که این رقم رشد ۱۸٫۳ درصدی را نشان می‌دهد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ مرداد ۹۷

کمپانی معدنی Kaz Minerals گزارش داد که در نیمه اول سال جاری، از عملیات خود در قزاقستان ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تن #مس تولید کرده است که این رقم رشد ۱۸٫۳ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش CRU دلیل عمده افزایش تولید مس ناشی از رشد تولید معدن Aktogay بوده که با تولید ۶۰ هزار و ۵۰۰ تن مس در نیمه اول سال جاری، ۸۳٫۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. واحد سولفیدی با رشد تولید حدوداً دو برابری به سطح تولید ۴۹ هزار تن دست یافت که علت اصلی این رشد، افزایش حجم فرآوری، بهبود سطح عیار کانه‌ها و بهبود بازیافت بوده است. تولید این معدن طی یک ماه جاری، سه ماهه اول و سه ماهه دوم به ترتیب معادل ۱۰۰، ۶۶ و ۸۹ درصد ظرفیت اسمی بوده است. تولید کاتد مس حاصل از کانه‌های اکسیدی با ۱۰٫۶ درصد رشد به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن رسید.

کل تولید مس معدن Aktogay در نیمه اول سال ۲۰۱۸ به رقم ۶۱ هزار تن رسید که نشان‌دهنده رشد شدیدی در راستای تولید هدف‌گذاری شده در محدود ۱۱۰ الی ۱۳۰ هزار تن است. همچنین انتظار می‌رود افزایش تولید سنگ معدن در واحد تغلیظ سولفیدی طی نیمه دوم سال جاری، کاهش سطح عیار کانه‌ها را جبران کند.

*مس پرس

پاسخ دادن