تولید ناخالص داخلی شهرهای چین معادل با کشورهای جهان

معادل با کشورهای جهان

در این اینفوگراف تولید ناخالص داخلی شهرهای چین با کشورهای جهان مقایسه شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۶ تیر ۹۹

پاسخ دادن