تولید ۹۵ درصد تریاک جهان در افغانستان

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : ۹۵ درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ تیر ۱۴۰۱

ناصر اصلانی گفت : شیشه در داخل ایران تولید نمی‌شود و شیشه ارائه شده در کشور، وارداتی است. وی گفت : بیش از ۹۵ درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می‌شود. بیشتر کشفیات مواد مخدر در کشور، مربوط به مصرف اروپایی‌هاست، ناتو به بهانه تامین امنیت به افغانستان رفت، ولی امنیت قاچاقچیان مواد مخدر را تامین کرد.

پاسخ دادن