تکذیب خبر بارندگی شدید در روزهای آینده در کشور

اقتصاد برتر

سازمان هواشناسی: خبر مربوط به “بارندگی شدید در ۱۶ روز آینده در ایران” واقعیت ندارد و تکذیب می شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ تیر ۱۴۰۰

اطلاعیه ای با عنوان ” نقشه بارندگی در طول ۷۲ ساعت آینده و ایران پرباران ترین کشور آسیا و اروپا در ۱۶ روز آینده ” توسط سازمان هواشناسی کشور تکذیب می‌شود.
هرگونه تغییرات جوی تنها از طریق تارنمای سازمان هواشناسی و پیامکهای ارسالی از شماره های معتبر سازمان هواشناسی کشور، رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر اعلام خواهد شد.

اطلاعیه ای با عنوان ” نقشه بارندگی در طول ۷۲ ساعت آینده و ایران پرباران ترین کشور آسیا و اروپا در ۱۶ روز آینده ” توسط سازمان هواشناسی کشور تکذیب می شود.

پاسخ دادن