جبران کسری بودجه همچنان با انتشار اوراق بدهی

ادغام بانک‌های نظامی تا پایان آذر قطعی می‌شود
اقتصادبرتر

رئیس کل بانک مرکزی ضمن دفاع از مدیریت تورم و ادامه اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها ، اعلام کرد کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال هم با انتشار اوارق بدهی جبران شود.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۶ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، عبدالناصر همتی در تازه ترین اظهارنظر در اینستاگرام اعلام کرد: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است.

در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود و به مانند تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد جامعه را متاثر ساخته بود بی تفاوت باشد.

کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود.

همراهی دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه سال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.

بی شک مهمترین عامل برون زای اقتصاد کشور ادامه تحریم های یک جانبه و ظالمانه امریکا  است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی تردید نمی تواند تحلیلی جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

پاسخ دادن