جرائم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده می شود

سخنگوی دولت از صدور مجوز به بانکهای عامل برای بخشودگی جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان ، خبر داد.

تهران- اقتصاد برتر- ۵ بهمن ۹۵
محمدباقر نوبخت در نشست خبری گزارش اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد و افزود: دولت هم موظف شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات را متقبل شود. خوشبختانه آیین نامه اجرایی این گزارش در هیئت وزیران تصویب شد و با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۲۵ اصلاحیه قانون بودجه امسال، ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش سرمایه شش بانک دولتی از سوی دولت فراهم شد. وی تصریح کرد: با این ۴۵ هزار میلیارد تومان، قطعاً صورت های مالی بانک های دولتی اصلاح خواهد شد و قدرت تسهیلات دهی بانکها هم افزایش پیدا می کند.
نوبخت ادامه داد: در این آیین نامه اجرایی بانک های عامل اجازه پیدا کردند تا به بخشودگی جرایم کسانی که تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده اند، اقدام کنند و دولت هم موظف شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات را متقبل شود.

وی تأکید کرد: بنابراین کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته اند و الآن قادر به پرداخت آن نیستند هم از سوی بانکها به آنها جرایمی تعلق گرفت و هم باید سود آن را بدهند بنابراین دولت برای اینکه به این افراد کمک کند که عمدتاً هم کشاورزان هستند ، مقرر شد اگر افراد اصل تسهیلات را به بانکها بپردازند، بانکها جریمه آن را ببخشند و سود آن را نیز دولت پرداخت می کند.
سخنگوی دولت افزود: اعتباری که برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شده، ۱۰ هزار میلیارد تومان است که از سوی دولت پرداخت خواهد شد.
نوبخت گفت: بدین ترتیب کمکی به تادیه بدهی های افراد به بانکها می شود، ضمن اینکه با ۴۵ هزار میلیارد تومان، دولت بدهی های خود را به بانکها پرداخت می کند و سود سرمایه بانکهای دولتی را هم افزایش می دهد.
وی افزود: این موضوع مربوط به قانون بودجه ۹۵ است و تا پایان سال انجام خواهد شد، بنابراین این اقدام دولت هم صورت مالی بانکها را اصلاح می کند و هم قدرت تسهیلات دهی بانکها را بالا می برد.

پاسخ دادن