جزئیاتی از ۲۰ پیشنهاد گمرک برای ترخیص کالا

اهتمام ویژه دستگاه‌ها برای کاهش موجودی کالا در بنادر
اقتصاد برتر

در پیشنهادها و راهکارهای ۲۰گانه گمرک ایران، می‌توان به صدور مجوزهای قانونی واردات ظرف حداکثر هفت روز کاری و ارسال سیستمی آنها به گمرک اشاره کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ۲۰ پیشنهاد از سوی گمرک در راستای رفع مشکلات مربوط به دپو، ایستایی و رسوب احتمالی کالاهای وارده در بنادر، مناطق آزاد و ویژه و اماکن گمرکی به رئیس جمهور ارائه شده بود که مورد پذیرش قرار گرفت.

پذیرش پیشنهادات گمرک ایران از سوی روحانی

در پیشنهادها و راهکارهایی که گمرک ایران مطرح کرده، می‌توان به:

 • تشکیل کمیته‌ای برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالاها با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک اشاره کرد.
 • همچنین تعیین مهلت حداکثر هفت روز کاری برای افتتاح مجوز ثبت سفارش کالاهای وارداتی پس از ارائه‌ درخواست سیستمی واردکنندگان کالا به صورت تجاری،
 • ارسال اطلاعات ثبت سفارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی از طریق سامانه به گمرک جهت اظهار کالا،
 • تامین ارز کالاهای اساسی در حداقل زمان ممکن،
 • ترخیص کامل کالاهای اساسی و ضروری در صف تخصیص ارز بانک مرکزی به تشخیص وزارت صمت یا کشاورزی و یا با صدور اعلامیه تامین ارز بانک مرکزی به صورت اعتباری؛ از دیگر موارد مطرح شده است.

از دیگر پیشنهادات گمرک می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 • تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق آزاد و ویژه و گمرک که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آنها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیه مرتبط با خطوط تولید.
 • بازنگری شرایط اخذ حقوق ورودی در ابتدای پروسه اظهار کالا به گمرک و اجازه اخذ حقوق ورودی برخی کالاها در انتهای تشریفات گمرکی.
 • اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص مراجعه نکردند.
 • تفویض اختیار به گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت ندارد.
 • ترخیص قطعی و کامل کالاهای اساسی و ضروری گروه یک که در صف تامین ارز بانکی هستند و اعلام آمار کالاهای ترخیص قطعی شده به بانک مرکزی.
 • الزام کلیه دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه ظرف حداکثر هفت روز کاری و ارسال سیستمی به گمرک.
 • قرارگیری اظهارنامه‌های اقلام اساسی و ضروری در مسیر ثبت انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ و ارائه‌ی مجوزهای قانونی.

پاسخ دادن