جزئیات آتش سوزی در بیمارستان دی تهران

در اثر این آتش سوزی بخش هایی از بیمارستان شامل انبار دارویی دچار حریق شده و سه طبقه از این بیمارستان تخلیه شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۲ مهر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از صداوسیما، براساس گزارش های رسیده بیمارستان دی دچار حریق شد.در اثر این آتش سوزی بخش هایی از بیمارستان شامل انبار دارویی دچار حریق شده و سه طبقه از این بیمارستان تخلیه شده است.

آتش سوزی در بیمارستان دی مهار شد

ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران:
ساعت ۱۰:۲۱ یک مورد آتش سوزی در یک ساختمان درمانی در خیابان ولیعصر، خیابان توانیر به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد و سه ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات به محل حادثه اعزام شدند و در مدت زمان ۴ دقیقه به محل رسیدند.

در این ساختمان ۵ طبقه در طبقه منفی یک، آتش نشانان مشاهده کردند که در یک اتاقک حدود ۱۰ متری که وسیله هایی مثل لباس، دمپایی و دستمال نگهداری می شد که بخشی از آن ها دچار آتش سوزی شده و خوشبختانه دود و آتش به قسمت های دیگر و قسمتی که بیماران بودند، سرایت نکرده بود.

آتش نشانان در مدت زمان کوتاهی آتش را خاموش کردند و تخلیه دود انجام شد.
خوشبختانه مشکلی برای بیماران و کارکنان ایجاد نشده و کار در بیمارستان همانند روال عادی در حال انجام است.

پاسخ دادن