جزئیات جایزه خوش حسابی پرداخت مالیات + سند

رشد ۳۵ درصدی درآمدهای مالیاتی
اقتصادبرتر

بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتی که مودیان مالیات سالهای ۹۹ و ۹۸ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید پرداخت نمایند، مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از هر پرداخت هر ماه خواهند شد.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۴ مرداد ۹۹
به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بانک اول بخشنامه مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳/ ۲/ ۱۳۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با اعمال نیم درصد جایزه خوش حسابی ( علاوه بر ۱ درصد ) به پرداخت های علی الحساب مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موضوع صدر ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم، ابلاغ شد.

بر این اساس در صورتی که مودیان مالیات سالهای ۹۹ و ۹۸ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید پرداخت نمایند، مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از هر پرداخت هر ماه خواهند شد.

پاسخ دادن