جزئیات حق الزحمه پرستاران بدون احتساب اضافه کاری

خدمات رایگان سایپا برای پزشکان و پرستاران خط مقدم مقابله با کرونا

معاونت توسعه وزارت بهداشت #حق_الزحمه_ماهیانه‌ برای گروه #پرستاری در سال ۹۹ را تعیین کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از وبدا، سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی، مکلف کردن شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و استفاده این نیروها از خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را به دانشگاه های علوم پزشکی کشور، ابلاغ کرد.

 برخی از موارد مهم بخشنامه ابلاغی معاونت توسعه به شرح زیر است:

– حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۱۳۹۹، در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت ( بدون احتساب اضافه کاری) برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی حداقل مبلغ ۴۱ میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی ۳۶ میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ ۳۴ میلیون ریال خواهد بود.

– موسسه بایستی حداقل تا ۸۰ درصد پرداختی به مشاغل فوق الذکر را برای سایر مشاغل نیز رعایت نماید.

– برقراری حق اشعه و فوق العاده سختی شرایط محیط کار کارکنان بیمارستان ها و بخش های روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بلامانع است.

– پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری بلامانع است. در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی مقام عالی وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار رعایت شود.

– دانشگاه های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ نمایند.

– دانشگاه ها و موسسه های وابسته می توانند به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت، خرید خدمت نمایند.

– رعایت مبالغ مندرج در این بخش نامه برای سایر شرکت های تامین کننده نیروهای مورد اشاره، الزامی است.

– در انعقاد قراردادهای بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی شرکت مکلف است نسبت به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار اقدام نماید.

– هر گونه به کارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت های پیمانکار صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکان پذیر است.

– پرداخت حقوق و مزایای این همکاران عزیز، به عنوان پرداخت های اجتناب ناپذیر تلقی شده و باید در موعد مقرر پرداخت شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: دستورالعمل خرید خدمت از گروه پرستاری به تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و از ۱۶ خرداد امسال همه دانشگاه ها موظف به اجرای مفاد این دستورالعمل هستند.

محمد میرزابیگی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل خرید خدمت گروه پرستاری در بیمارستان ها و مراکز آموزشی و درمانی گفت: بر اساس این دستورالعمل که با پیگیری معاونت پرستاری در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ از سوی معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت به تمام دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ابلاغ شده است، تمدید قرارداد با گروه پرستاری تحت پوشش شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی در صورت وجود اعتبار از محل درآمد اختصاصی با در نظر گرفتن حداقل ۱۷ درصد افزایش نسبت به حق الزحمه تعیین شده سال ۹۳، بلامانع است.

وی افزود: بدین ترتیب حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۹۴ در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (بدون احتساب اضافه کاری) با رعایت حقوق پایه، فوق العاده جذب هیئت امنا، بن خواربار، حق مسکن، فوق العاده سختی کار، فوق العاده نوبت کاری، برای شغل پرستاری و کارشناسان هوشبری و اتاق عمل حداقل مبلغ ۱۷ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال، کاردان اتاق عمل و هوشبری حداقل ۱۵ میلیون و ۲۱۰ هزار ریال و بهیاری حداقل ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار ریال خواهد بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین با توجه به مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، گروه پرستاری تمام وقت موضوع دستورالعمل خرید خدمات گروه پرستاری، مشابه سایر کارکنان بیمارستانها مشمول پرداخت عملکردی می شوند و در همین راستا نرخ ساعت اضافه کار این افراد نیز براساس دستورالعمل پرداخت عملکردی تعیین می شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس دانشگاه ها و دانشکده ها مجاز هستند در صورت وجود اعتبار به منظور ایجاد جذابیت لازم برای جذب نبروهای شرکتی در قراردادهای مربوطه خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را نیز لحاظ کنند.

میرزابیگی ادامه داد: با استناد به این دستورالعمل حداقل و حداکثر نرخ ساعت کار برای انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی با پرستاران به میزان ۱۷ درصد نسبت به ارقام سال ۹۳ افزایش می یابد و بر اساس بخشنامه وزیر بهداشت، هرگونه بکارگیری نیروی انسانی حتی در قالب شرکت های پیمانکاری صرفا با محوز معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت امکانپذیر می باشد.

وی یادآور شد: دانشگاه ها با رعایت این مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با توجه به مقررات موسسه کارآفرینان آوا سلامت می توانند خرید خدمت کنند.

پاسخ دادن