جزئیات خورشید گرفتگی یکشنبه ۱ تیر ۹۹ به تفکیک استان

جزئیات خورشید گرفتگی یکشنبه ۱ تیر ۹۹ به تفکیک استان

این خورشید گرفتگی نزدیک ساعت ۹ صبح شروع می‎شود حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۲۰ در اغلب نقاط کشور به اوج خود می‎رسد از ساعت ۱۱:۳۰ به بعد به تدریج پایان می‎یابد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، این خورشید گرفتگی نزدیک ساعت ۹ صبح شروع می‎شود حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۲۰ در اغلب نقاط کشور به اوج خود می‎رسد از ساعت ۱۱:۳۰ به بعد به تدریج پایان می‎یابد.

#نماز_آیات

پاسخ دادن