جزئیات معافیت از احراز هویت برای دریافت کد بورسی فعال

سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت: بر اساس تصمیم کمیسیون فرعی شورای عالی بورس، افراد باقیمانده اگر در نظام بانکی احراز هویت شده باشند برای دریافت کد بورسی فعال نیاز به احراز هویت نخواهند داشت.وی گفت: این افراد شماره شبای خود را به سامانه سازمان خصوصی سازی samanese.ir وارد کنند و از احراز هویت برای دریافت کد بورسی فعال معاف شوند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۳ اردیبهشت ۹۹

مردم به صورت غیرمستقیم سهام عدالت را آزاد کنند

فیلم: تفاوت روش آزادسازی مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت

پاسخ دادن