جزئیات پرداخت تسهیلات به خانوارهای ایرانی متاثر از شیوع کرونا

جزئیات پرداخت کمک و تسهیلات به خانوارهای ایرانی متاثر از شیوع کرونا به شرح زیر است.

جزئیات پرداخت کمک و تسهیلات به خانوارهای ایرانی متاثر از شیوع کرونا به شرح زیر است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۹ فروردین ۹۹

جزئیات پرداخت کمک و تسهیلات به خانوارهای ایرانی متاثر از شیوع کرونا به شرح زیر است.

 

پاسخ دادن