جمهوریخواهان در استیضاح ترامپ به دمکرات‌های می‌پیوندند

ششمین نماینده جمهوریخواه عضو مجلس نمایندگان اعلام کرد به استیضاح ترامپ رای مثبت می‌دهد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ دی ۹۹

دان نیو هاوس ششمین نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان به درخواست نانسی پلوسی پاسخ مثبت داد و گفت در طرح استیضاح ترامپ شرکت کرده و رای مثبت به استیضاح می‌دهد.

در پی فراخوان آشوبگرانه ترامپ از هوادارانش و اشغال ساختمان کنگره که از نظر سیاسیون آمریکا یکی از نماد‌های دمکراسی در این کشور است و از تقدس ویژه ای برای آنان برخوردار است، دو گروه بشدت به مخالفت با ترامپ برخواسته اند و تلاش دارند حتما وی را پیش از پایان مدت ریاست جمهوری برکنار و یا استیضاح کنند. گروه اول دمکرات‌های مخالف ترامپ هستند که معتقدند، ترامپ حتما باید استیضاح شود تا درس عبرتی باشد برای روسای جمهور آینده آمریکا که تقدس و حرمت کنگره را حفظ کنند. گروه دوم جمهوریخواهان راست نظیر بوش‌ها و هوادارانشان هستند که از ابتدای ریاست جمهوری ترامپ با وی مخالف بودند. آنها نیز معتقدند ترامپ با فرمان حمله به ساختمان کنگره آبروی حزب جمهوریخواه را در آمریکا برده و ضربه سنگینی به این حزب زده است.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که از مخالفان سرسخت ترامپ است، از دولت و مایک پنس معاون ترامپ خواسته است متمم ۲۵ قانون اساسی را مصوب و اجرا کنند که بموجب آن ترامپ برکنار و معاون وی مسئولیت اداره امور در کاخ سفید را بعهده می‌گیرد. مایک پنس اعلام کرده یا اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی مخالف است.

پلوسی تاکید کرده اگر دولت متمم ۲۵ را اجرا نکند، طرح استیضاح ترامپ توسط کنگره را به جریان خواهد انداخت. اگر این طرح در کنگره رای بیاورد، ترامپ سه هفته مهلت دارد به رای مجلس اعتراض کند و اگر رای کنگره نهایی شود، ترامپ تا پایان عمر نمی تواند هیچ مسئولیت سیاسی داشته باشد و پس از برکناری از بسیاری از امتیازات رئیس جمهور محروم خواهد شد.

پاسخ دادن