جنگ خرچنگ ها در اروپا

اقتصاد برتر

اتحادیه اروپا با نقض حکم دادگاه عالی نروژ ، قصد دارد ۲۰ مجوز برای صید خرچنگ برفی در نزدیکی مجمع الجزایر قطب شمال نروژ ، سوالبارد ، اعطا کند.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ آبان ۹۸

به گزارش #اقتصاد_برتر به نقل از پخش کننده ملی NRK نروژ ، این بلوک ممکن است به طور یک جانبه یازده مجوز را به لتونی ، چهارمجوز به لیتوانی ، سه مجوزبه لهستان ، و نیز به هریک از کشورهای استونی و اسپانیا یک مجوز اعطا کند.

اتحادیه اروپا استدلال می کند که نروژ جزئی از اتحادیه نیست ، لذا تفاوت قائل شدن بین کشتی های ماهیگیری نروژ و خارجی به معنای نقض معاهده اسوالبرد است. توافقنامه بین المللی ۱۹۲۰، حاکمیت نروژ بر اسوالبرارد را تضمین می کند ، ضمن اینکه فرصتی برای کشورهای امضا کننده برای انجام تجارت و ماهیگیری در آنجا فراهم می کند. همچنین وضعیت Svalbard را به عنوان یک منطقه غیرتقسیم شده قلمداد می کند.

وزیر شیلات نروژ ، هارالد تام نسویک تأکید می کند که هیچ کس مجاز به صید ماهی خرچنگ برفی در محدوده قاره نروژ بدون مجوز از اسلو نیست.

نسویک همچنین گفت : این روش استاندارد است. آنها این مجوزها را برای کشورهایی که درخواست کرده اند صادر می کنند. اما مجوزهای صادر شده توسط اتحادیه اروپا مهم نیست. اگر شما می خواهید برای گرفتن خرچنگ برفی اقدام کنید، سهمیه از نروژ اعمال می شود.

به گفته وزیر شیلات، وی از هرگونه تماس فیزیکی بین کشتی ها در منطقه سوالبارد پیش از فصل ماهیگیری هراس ندارد. وی افزود “این بسیار احمقانه خواهد بود ، زیرا در این صورت آنها به دلیل نقض قانون بازداشت خواهند شد. اتحادیه اروپا از این واقعیت که سهمیه ها توسط نروژ صادر می شود بسیار آگاه است. اینها مجوزهای بدون اهمیت هستند. “

*اکرم صدیقی. سردبیر سایت

پاسخ دادن