جهان در آستانه بی نظمی

عصر بی نظمی جایگزین دوران جهانی شدن خواهد شد که از سال ۱۹۸۰ آغاز شده و تا به حال ادامه دارد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۰ شهریور ۹۹

به گزارش اسپوتنیک، دویچه بانک آلمان در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد، ویژگی برجسته عصر جدید، پیشی گرفتن اقتصاد چین بر آمریکا خواهد بود و تقابل کشورها در حوزه اقتصاد انجام خواهد شد. این شبیه مناسبات فی مابین آمریکا و شوروی سابق در دوران جنگ سرد خواهد بود.

این تحقیق که توسط جیم رید و همکارانش تهیه شده می‌گوید، در انتظار افزایش مداوم بدهی‌های جهانی، اجرای سیاست توزیع “پول‌های هلی کوپتری” از سوی بانک‌های مرکزی و افزایش تأثیر نسل‌های جوانی هستند که در قرن بیست و یکم به بلوغ می‌رسند و معتقدند از جمله وزن انتخاباتی جوانان بیشتر خواهد شد. همچنین، “قرن بی نظمی” با افزایش تورم، نگرانی به خاطر مسائل آب و هوایی، افزایش رقابت بین نسل‌ها و یک انقلاب جدید تکنولوژیک همراه خواهد بود. احتمالاً “بی نظمی” حداقل در ابتدا، برای یک دهه یا بیشتر، وجه مشخصه دوره جدید خواهد بود. پزوهشگران تهیه کننده این گزارش در عین حال به این فرا می‌خوانند که “دوران بی نظمی” را به عنوان دلیل برای امتناع از سرمایه گذاری تلقی نشود زیرا “این امر مداخلات گسترده و افزایش نقدینگی را به همراه خواهد داشت.” این کارشناسان هشدار می‌دهند که واقعیت‌های جدید ارزیابی‌های جهانی فعلی را تهدید می‌کند.

پاسخ دادن