حال و روز یک پرستار در روزهای کرونایی

حال و روز یک پرستار در روزهای کرونایی

پرستاری که ۵۱ روز است، رنگ خانه‌ را ندیده و با بغض می‌ گوید: به ما رحم کنید و در خانه بمانید… # در خانه _ بمانیم  #کرونا_را_شکست_میدهیم

تهران – اقتصادبرتر – ۶ فروردین ۹۸

پاسخ دادن