حداقل دریافتی بازنشستگان؛ ۱٫۵ برابر دریافتی اسفند

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، براساس احکام جدید، حداقل دریافتی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ یک و نیم برابر دریافتی اسفند ۹۹ خواهد بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این اطلاعیه ای که سازمان تامین اجتماعی به همین منظور منتشر کرده آمده است، در حضور رئیس کانون عالی بازنشستگان و رئیس اتحادیه پیشکسوتان بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اعضای کانون‌های بازنشستگی اعلام شد، احکام جدید مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در اجرای متناسب ‌سازی مرحله دوم و سناریوی مورد توافق با اعضای کانون عالی بازنشستگان و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری صادر شد.

در احکام جدید،

اولاً: اعمال ماده ۹۶ (افزایش سنواتی) بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب ‌سازی اسفند سال ۱۳۹۹ مستمری ‌بگیران صورت پذیرفت.

ثانیاً: جبران ۷۵% عقب ‌ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری

ثالثاً: با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح مستمری ‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، پس از اعمال ماده ۹۶ (افزایش سنواتی) و اجرای متناسب ‌سازی حقوق مستمری‌ بگیران و افزایش مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری‌ بگیری کمتر از ۱.۵ برابر مجموع پرداختی اسفند سال ۱۳۹۹ نخواهد بود.

پاسخ دادن