حساب مشتریان کارگزاری ها مشمول سود می شود؟

دبیر کانون کارگزاران بورس از موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با تعلق سود به مانده حساب مشتریان در کارگزاری ها در صورت توافق بین کارگزار و مشتری خبر داد.

تهران- اقتصادبرتر- ۳۱ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بورس پرس، روح اله میرصانعی با اشاره به اینکه تا قبل از این طبق مقررات، کارگزاران ملزم به نگهداری وجوه مشتریان در حساب های جاری بودند به بورس ۲۴ گفت: به این وجوه هیچ سودی تعلق نمی گرفت. برنده این مقرره، سیستم بانکی بود چراکه مانده حساب های کارگزاران در حساب های جاری می ماند و لازم نبود در ازای آن سودی پرداخت کند در صورتی که از مشتریان سود دریافت می کرد.

وی افزود: برای تغییر این سیستم در دستورالعمل نحوه نگهداری وجوه مشتریان، یک ماده پیش بینی شد که کارگزاران بتوانند در صورتی که مشتری رضایت داشته و با کارگزار قرارداد امضا کرده باشد در قالب قراردادی که به تصویب کانون کارگزاران می رسد، مانده وجوه مشتریان را به وکالت از مشتری در حساب های غیر جاری نگه دارند که یا به آن سود تعلق گیرد یا در صندوق ها برای مشتری سرمایه گذاری کنند.

میرصانعی ادامه داد: این نیازمند تقاضای مشتری و امضای قرارداد با کارگزار است تا بتواند این خدمت را دریافت کند. این پیشنهاد در هیات مدیره کانون کارگزاران تصویب و امروز در جلسه کمیته فقهی سازمان بورس هم طرح و موافقت شد که ابلاغ آن طی یک تا دو هفته آینده صورت خواهد گرفت.

پاسخ دادن