حقوقی ها سه شنبه ده هزار میلیارد خرید می کنند

حقوقی های فعال در بورس با هدف حمایت از بازار سرمایه و کاهش ریسک نقد شوندگی سهام روز سه شنبه ده هزار میلیارد تومان خرید خواهند کرد.

تهران – اقتصاد برتر ۴ شهریور ۹۹

خرید های حمایتی حقوقی ها برای به تعادل رساندن بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. این اقدام هوشمندانه حقوقی ها باعث شده است، شاخص کل در بازار سرمایه در ۲۰ دقیقه اول شروع معاملات در صبح روز سه شنبه ۴ شهریور ۲۰ هزار واحد رشد داشت . و شاخص کل وارد کانال یک میلیون و ۶۲۹ هزار واحدی شد. حقوقی ها اعلام کرده اند ،  تا ۱۰ روز آینده این برنامه را ادامه خواهند داد و این حمایت تا زمان رسیدن بورس به تعادل قطع نخواهد شد

پاسخ دادن