حقوق مدیران ارشد شستا را اعلام کنید

#شستا کی بازگشایی می‌شود؟

سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در واکنش به توضیحات شستا درباره مشاوران جنجالی مدیرعامل این مجموعه، خواستار ارائه احکام کارگزینی و اسناد پرداخت‌های انجام شده به این افراد شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ تیر ۱۴۰۰

سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به توضیحات شستا در خصوص دستمزدهای نامتعارف مشاوران مدیرعامل، خواستار انتشار علنی مستندات کارگزینی و پرداخت‌های مالی به ایشان شد.

چندی قبل احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی وی در مورد پرداخت‌های نامتعارف به برخی از مدیران مجموعه شستا شده بود.

در این نامه اشاره شده بود که افراد خاصی در مجموعه مدیریتی شستا تحت عنوان‌های مشاور و دستیار به کار گمارده شده‌اند و بدون استحقاق، دریافتی‌های هنگفت دارند.

در نامه توکلی همچنین به طفره رفتن شستا از پاسخگویی به سازمان دیده بان اشاره شده و آمده بود: این سازمان در روزهای گذشته با پی گیری از دفتر مدیرعامل شستا، دکتر رضوانی فر، خواستار توضیح در این باره شد که علیرغم ادعای ایجاد شفافیت در مجموعه شستا، سازمان مذکور از ارسال توضیح طفره رفت که این خود گواهی بر عدم شفافیت در مجموعه است.(نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به وزیر کار)

در واکنش به این نامه، شستا توضیحاتی را خطاب به توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ارسال کرد و در این نامه شرح شغل‌های منتسب به برخی مشاوران مدیرعامل شستا تکذیب و اصلاح شده است.

پاسخ دادن