حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش می یابد

اقتصاد برتر

علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفت :حقوق کارکنان دولتی سال آینده به صورت پلکانی تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۱ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، کمیسیون اجتماعی در نشست امروز خود مصوب کرد که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

 بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق پایین‌تری دارند ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

همچنین کمیسیون مصوب کرد که پاداش پایان کار کارکنان دولت تا سقف ۳۰ سال پرداخت می‌شود و مدیرانی که بیش از ۳۰ سال کار خود را ادامه داده اند، پاداش پایان کار آن‌ها هم تا سقف ۳۰ سال پرداخت خواهد شد.

اعضای کمیسیون مصوب کردند که کارگاه‌هایی که با تعداد نیروی کار کمتر از ۵ نفر فعال هستند نیز تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند، از جمله آن‌ها می‌توان به کار‌های صیادی و کشاورزی اشاره کرد.

پاسخ دادن