حق شناس: ۲۰ میلیون نفر نیازمند کمک غذایی

استاندار گلستان و تحلیلگر مسائل اقتصادی: بدترین گروه‌ها که نیاز به کمک‌های اضطراری دارند کسانی هستند که بیکارند و شغلی ندارند و گروه دوم خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۸ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، هادی حق شناس افزود: بنابراین خانواده‌های تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی‌ها، یک طبقه بالاتر از خانوار بیکار، یک طبقه بالاتر از اینها هم بازنشسته‌ها قرار دارند که در تورم، در بدترین وضعیت ممکن قرار می‌گیرند و نمی‌توانند هیچ‌گونه انعطافی از خودشان نشان دهند.

طبقه بالاتر از آنها هم کارکنانی هستند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. این جامعه از ۲۰ تا ۶۰ میلیون نفر از جامعه ۸۳ میلیونی را دربرمی‌گیرند، بهترین راهکار برای ۲۰ میلیون نفری که به‌نظر می‌رسد هیچ انعطاف و ابتکار عملی درباره افزایش درآمد خودشان ندارند و باید به‌عنوان جامعه هدف به شکل اضطراری به آنها کمک شود این است که کارت‌های اعتباری به آنها تعلق بگیرد. همانگونه که ماهانه ۴۵ هزار تومان به‌عنوان یارانه برای آنها واریز می‌شود باید برایشان کمک‌های مالی واریز شود، اما نوع این یارانه باید به‌گونه‌ای باشد که اینها بتوانند مواد غذایی مورد نیاز را بخرند.

پاسخ دادن