حمایت حقوقی‌ها از بازار سرمایه

شرکت‌های حقوقی برای حمایت از بازار سرمایه اقدام به خرید بیسابقه سهام فروشندگان کرده اند تا شاید ریسک نقد شوندگی سهامداران کاهش یابد.

تهران – اقتصاد برتر ۴ شهریور ۹۹

طی دو روز گذشته بورس با دو پدیده خروج سنگین پول، صف‌های طویل فروش از یک سو و حمایت حقوقی‌ها برای خرید سهام فروشندگان از سوی دیگر مواجه بود. حمایت حقوقی‌ها آنقدر نبود که بتواند جلوی ریزش ارزش سهام در چند روز گذشته را بگیرد. روز دوشنبه حقوقی‌ها ۶۲ درصد کل خرید بازار را به خود اختصاصی داده بودند که بیشترین میزان در سال ۱۳۹۹ بوده است.

کارشناسان بازار سهام متعقدند، وقتی برایند سمت خرید و فروش حقیقی از برآیند خرید و فروش حقوقی بیشتر است از اصطلاح ورود پول هوشمند استفاده می‌کنند و در مواردی مثل این روزها از اصطلاح خروج پول هوشمند استفاده می‌شود. هوشمند بودن پول به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد. خرید‌های این روزهای حقوقی‌ها در بورس و به عبارتی ورود پول حقوقی به بازار در روزهای اخیر، کاملا هوشمند و به جا است و مطمئنا در روزهای آینده، اثرات خوبی بر بازار خواهد داشت. به عبارت دیگر، این روزها ورود پول حقوقی رکورد شکست که این اتفاقا موضوع بسیار خوبی برای ایجاد تعادل روانی در بازار سرمایه است. گفته می‌شود حقوقی‌ها که بیشتر دستوری و برای حمایت از بازار اقدام به خرید می‌کنند بیشتر دنبال ایجاد تعادل در جو روانی بازار و کاهش صف فروش هستند تا به سهامداران خرد اطمینان بدهند که سهام‌های آنان قدرت نقد شوندگی دارند.

روز یکشنبه حدود ۷۲۲۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج و در مقابل همین مبلغ از سمت حقوقی‌ها وارد بازار شد که بالاترین مبلغ در تاریخ بورس است. حمایت حقوقی‌ها از بازار واقعا خوب و هوشمندانه بوده است.

پاسخ دادن