خانه ارزان شد

نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ١٣٩٩ به عدد ٨١,٩ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل (٩١,٣) ٩.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

براساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در اسفند ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص در اسفند ۹۹ بر اساس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد ۶۸۹.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش داشته است.

  • کاهش تورم نقطه‌ای

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه ۱۳۹۹ به عدد ۸۱.۹ درصد رسیده است؛ یعنی بایستی خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند ۱۳۹۸.۸۱. ۹ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه‌ای این ماه در مقایسه با ماه قبل (۹۱.۳) ۹.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

  • کاهش تورم ماهانه

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص ماه قبل است که در اسفند ماه ۱۳۹۹ این اطلاع به عدد ۳.۲ درصد رسیده است. تورم ماهانه اسفند در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۴.۷ درصد)، ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

  • افزایش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۳۹۹ املاک مسکونی شهر تهران به عدد ۷۸.۲ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۷۵.۴)، ۲.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران پس از اخذ اطلاعات خام مربوط به خرید و فروش املاک مسکونی از سامانه املاک و مستغلات با استفاده از روش‌های تعدیل کیفیت تغییرات رخ داده شده در بهای واحدهای مبادله شده محاسبه می‌شود.

پاسخ دادن