خبر خوش برای کنکور ارشدی ها

طرح «آ. ت. ت» در کنکور از دستور کار خارج شد

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: طرح «آ. ت. ت» در آخرین جلسه سنجش و پذیرش مطرح و رد شد، براساس این طرح، اختیار دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو از بین داوطلبان کنکور افزایش می‌یافت.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۳ آبان ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از فارس، برخی داوطلبان کنکور ارشد  خواستار لغو طرح آ.ت.ت از کنکور ارشد ۹۹ شدند.

این داوطلبان گفته‌اند: «ما داوطلبان کنکور ارشد سال ۱۳۹۹ برای ایجاد عدالت هر چه بیشتر در بین تمامی داوطلبان خواستار لغو و حذف طرح آ .ت . ت در کنکور ارشد ۹۹ هستیم.»

طرح «آ. ت. ت» در کنکور از دستور کار خارج شد

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره آخرین وضعیت بررسی طرح «آ. ت. ت»، اظهار داشت: طرح «آ. ت. ت» در آخرین جلسه سنجش و پذیرش مطرح و رد شده است.

وی ادامه داد: این طرح در حال حاضر دیگر در دستور کار نیست مگر اینکه صورت جدیدتری از آن ارائه‌ شود.

در طرح «آ. ت. ت» دانشگاه‌ها اختیار داده می‌شد از بین تعدادی داوطلبان شرکت کننده در کنکور، براساس مصاحبه، سوابق علمی و نمره آزمون دانشجویان جذب کنند.

پاسخ دادن