خرید بیش از ۳۳درصد سهام بانک توسط ۱ نفر ممنوع شد

خرید بیش از ۳۳درصد سهام بانک توسط ۱ نفر ممنوع شد
اقتصادبرتر

رییس کل بانک مرکزی: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها، تملک بیش از ۳۳درصد سهام بانک، برای هرمالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است. 

تهران – اقتصادبرتر – ۱۲ مهر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، دکتر عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران وسهامداران و ثبات و سلامت بانک‌ها تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور می باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: سهامداران عمده بایستی، تاپایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام ونسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

همتی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است: بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰درصد را با تصویب هیئت انتظامی، دارا است و برنامه‌اش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.

پاسخ دادن