خطری که زلزله زدگان چادرنشین را تهدید می کند

مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در چادرهای زلزله زدگان هشدار داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲ آذر ۹۶

امیر مرادی گفت: در شرایطی که برخی از هم استانی ها به دلیل وقوع زلزله در چادر اسکان دارند، خطر گازگرفتگی ناشی از وسایل گرمایشی غیراستاندارد آنها را تهدید می کند.وی بهترین وسیله که در چادرها قابل استفاده است را بخاری برقی عنوان کرد و ادامه داد: این وسیله گرمایشی خطری از نظر تولید گاز منوکسیدکربن ندارد.

مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه تاکید کرد: برخی از چادرها که ممکن است برق نداشته باشند به ناچار از چراغ والور یا گاز پیک نیکی استفاده می کنند که امکان تولید گاز منوکسید کربن دارد.

مرادی با بیان اینکه این وسایل تمام اکسیژن محیط را مصرف کرده و گاز منوکسیدکربن به فضا وارد می کند، اظهار کرد: در این شرایط حتما باید منفذی برای ورود و خروج هوا وجود داشته باشد و افراد از مسدود کردن چادرها به طور کامل خودداری کنند.وی با بیان اینکه گازمنوکسید کربن گازی بی رنگ و بدون بو است که در مدت کوتاهی باعث آسیب جدی به مغز و حتی مرگ خواهد شد، افزود: متاسفانه در همین مدت یک مورد فوت بر اثرگاز گرفتگی در چادرها داشتیم.

به گفته مرادی، مشکل دیگر این است که گاهی برخی افراد اتصال بین وسیله گرمایشی و منبع تامین سوخت را به خوبی برقرار نمی کنند و گاز وارد فضا می شود.مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه وجود گاز در فضا با کمترین جرقه منجر به آتش خواهد شد، به افراد توصیه کرد: از اتصالات درست وسایل گرمایشی اطمینان حاصلکنند.وی گفت: به علاوه وسیله گرمایشی نباید خیلی به دیواره چادر نزدیک باشد، زیرا ممکن است باعث آتش گرفتن چادر شود که تا کنون مواردی هم از آتش گرفتن چادرها داشته ایم.

پاسخ دادن