خودداری برخی پزشکان از دریافت حق ویزیت با دستگاه پوز

منشی برخی از پزشکان به بهانه خراب بودن دستگاه پوز دریافت ویزیت از بیماران ، بیمار را مجبور می کنند پول نقد بپردازند یا بروند با دستگاه های خود پرداز بانک حق ویزیت را کارت به کارت کنند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

چند روز پیش که برای انجام یک کار درمانی به ساختمان پزشکان در مجاورت بیمارستان آتیه در سعادت آباد رفته بودم ، متوجه شدم که منشی پزشک به بیماری که به سختی راه می رود می گوید ، دستگاه پوز آقای دکتر خراب است یا نقدی پرداخت کنید یا بروید آنطرف خیابان و با دستگاه خودپرداز بانک به این شماره کارت پول بریزید و رسیدش را بیاورید تا اجازه دهم داخل مطب شوید.بیمار بیچاره که به سختی راه می رفت ، چون پول نقد نداشت مجبور شد چندین طبقه را پائین بیاید و به دستگاه خود پرداز بانک مراجعه کند. این کار برای چندین پزشک دیگر هم انجام  شد در حالیکه برخی از پزشکان با دستگاه پوز در همانجا پول دریافت می کردند. این مساله باعث اعتراض برخی از بیماران شده بود اما از آنجا که مجبور به مراجعه به پزشک بودند اعتراض خود را علنی نمی کردند تا مبادا منشی وقت آنان را لغو کند.

این برخورد با بیماران در حالی انجام می شود ، که سازمان امور مالیاتی دایم سخن از هوشمند شدن پرداخت های مالیاتی خصوصا درباره پزشکان می گوید اما نمی داند که تاوان این فشار را بیمار بیچاره پرداخت می کند.

یکی از بیماران که موضوع را به یک پزشک متخلف متذکر شد، پزشک در پاسخ گفت ، حق ویزیت من در کشورهای خارج حتی در همسایگی ایران ۱۵۰ دلار است در حالیکه من را مجبور کرده اند که از شما ۴٫۵ دلار دریافت کنم. ! این که دیگر جای اعتراض ندارد ، اگر ناراحتید بروید پزشک دیگری را انتخاب کنید. نکته مهم این است که این دسته از پزشکان ماه ها است که دستگاه پوز اشان خراب است و حق ویزیت را به روش های نقدی و …  دریافت می کنند.

در کنار این نوع برخورد متخلفانه ، پزشکانی هم بودند که دریافت ویزیت با دستگاه پوز شخصی را کاملا رعایت می کردند و با بیماران بسیار خوب برخورد می کردند .

متاسفانه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نظارتی روی رفتار پزشکان با بیماران ندارد و هر کدام با هر روشی که می خواهند با بیماری که مجبور به درمان است برخورد می کنند.

پاسخ دادن