خوش بینی زیاد سرخوردگی را بدنبال دارد

تزریق خوش بینی در این روزها احتمالا به یک رکود و سرخوردگی ختم خواهد شد  همانند  زمان صعود نمودارهای بازار بورس  که این وضعیت روانی بر جامعه حاکم بود .

تهران- اقتصادبرتر- ۱۸ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، سیاستمداران و عالمان اقتصاد باید این هیجانات مردم را کنترل کنند و واقعیات اقتصادی را صادقانه بازگو نمایند ،  انتظاری که البته بسیار دور است .

سیاست خارجه جمهوری اسلامی ، در یک باتلاق خودساخته اسیر شده و دشمنان و رقبای منطقه ای ایران چندان استرسی بابت آینده نخواهند داشت.

خانه از پایبست ویران است .اندک گشایش ،قطعا منوط به خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF است .

و همین نکته بدان معنی است که اگر قرار است . مذاکره و تصمیماتی بابت خروج سپاه از لیست گروههای تروریستی گرفته شود، قاعدتا به عمر دولت روحانی کفاف نخواهد داد .

بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ما پس از عدم تصویب FATF بود .با وجود تحریم قدرتمندترین نهاد حکومت ایران ، امید به گشایش در وضعیت اقتصادی ، سرخوردگی به همراه خواهد آورد .

تنها راه ممکن برای باز شدن روزنه های امید ، پیوستن به جامعه جهانیست .

انتخابات امریکا نشان داد که عدم پذیرش قواعد سیاسی و اقتصادی دنیا و تکر‌وی متوهمانه ، عاقبت و سرانجامی ندارد.

متاسفانه امیدی به تغییر رویکرد در سیاستهای ایران دیده نمیشود و به زودی واکنشهای بازار واقعیات را مشخص میکند .

*محمدرضا هاشم پور. کارشناس مدیریت

پاسخ دادن