داروی جدید ام اس امیدی برای بهبود بیماران ام اس پیشرفته

مطالعه‌ای بر روی یک داروی جدید برای درمان موارد پیشرفته بیماری ام اس نشان می‌دهد این دارو می تواند پیشرفت بیماری را در کوتاه مدت به تأخیر بیندازد. اگرچه اثرات آن کم است.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ فروردین ۹۷

به گزارش بی بی سی،مطالعه‌ای بر روی یک داروی جدید برای درمان موارد پیشرفته بیماری ام اس نشان می‌دهد این دارو می تواند پیشرفت بیماری را در کوتاه مدت به تأخیر بیندازد. اگرچه اثرات آن کم است.

در آزمایشی که بر روی ۱۳۲۷ نفر انجام شده است، تنها ۲۶ درصد از بیماران که داروی سپیونیمود را طی سه ماه مصرف کرده‌اند، از افزایش میزان ناتوانی‌های جسمی‌شان خبر داده‌اند، درحالی که این آمار در بیمارانی که دیگر داروها را مصرف می کنند، ۳۲ درصد اعلام شده است.

یک متخصص بیماری ام اس با اشاره به اینکه هنوز درمان‌های جدیدی برای این بیماری نیاز است، اعلام کرد: در حال حاضر هیچ گونه دارویی برای نوع پیشرفته ثانویه ام اس وجود ندارد.

تنها در انگلیس ۱۰۰ هزار مورد بیمار مبتلا به ام اس وجود دارد که بیماری در بیشتر این افراد در سنین بین ۲۰ تا ۷۰ سالگی تشخیص داده شده است. در اکثر موارد این بیماری با نوع عودکننده- فروکش‌کننده آغاز شده و طی ۱۵ تا ۲۰ سال به نوع پیشرفته ثانویه توسعه می‌یابد.

بیمارانی که در این آزمایش شرکت داشتند به طور میانگین ۱۷ سال به طور کلی از ام اس و ۴ سال از ام اس پیشرفته ثانویه رنج می‌برده‌اند.

این آزمایش نشان داد بیمارانی که از این دارو استفاده می‌کرده‌اند ۲۱ درصد ناتوانی کمتری در قدم زدن‌ و حرکات دست نسبت به بیمارانی که از دارونما استفاده می‌کرده‌اند، داشته‌اند.

به گفته مدیر تحقیقاتی انجمن ام اس انگلیس، این نتایج محققان را به اولین درمان برای افراد مبتلا به ام اس پیشرفته ثانویه نزدیک کرده و بسیار امیدبخش بوده است.

 با وجود اثرات قابل توجه این دارو، برخی از محققان از آن جایی که اثرگذاری آن بین سه تا شش ماه زمان برده و به اندازه کافی نیست، آن را به عنوان درمانی موثر در ام اس پیشرفته ثانویه ندانسته و آزمایش‌های دیگری را برای رسیدن به درمان‌های جدید لازم می‌دانند.

پاسخ دادن