داروی جدید موثر در برابر ویروس کرونا

داروی جدید موثر در برابر ویروس کرونا

ترکیب شیمیایی پلیتیدپسین (با نام تجاری آپلیدین) ابتدا از ارگانیسم دریا ، آپلیدیوم آلبیکانس، معروف به سنجاق دریایی، استخراج شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۰ بهمن ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از دهیل، ترکیب شیمیایی پلیتیدپسین (با نام تجاری آپلیدین) ابتدا از ارگانیسم دریا ، آپلیدیوم آلبیکانس، معروف به سنجاق دریایی، استخراج شد. محققان اخیراً نتایج را در آزمایشات بالینی مربوط به استفاده از پلیتیدپسین برای درمان سلول‌های انسان و موش آلوده به سارس کووید ۲، منتشر کردند. آن‌ها شواهدی یافتند که نشان می‌دهد این دارو می‌تواند به عنوان درمانی برای کووید ۱۹ مورد استفاده قرار گیرد.

این دارو در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت و در استرالیا به عنوان درمانی برای نوعی سرطان به نام مولتیپل میلوما مورد تأیید قرار گرفت، اما از آنجا که ترکیبات دارویی بالقوه زیادی وجود دارد، محققان می‌توانند آن‌ها را برای استفاده‌های دیگر و در این مورد برای ویروس کرونا غربال کنند.

محققان بر چگونگی استفاده ویروس از سلول‌های انسانی برای زنده ماندن و تولید مثل تمرکز کردند. نوان کروگان، مدیر موسسه زیست سنجی کمی سانفرانسیسکو و یکی از محققان اصلی مطالعه، می‌گوید: این تحقیقات ما را به یک مسیر بیولوژیکی، هدایت کرد که در آن مهارقابل توجهی در مسیر فعالیت ضد ویروسی در سلول نشان داد.

هنگامی که آن‌ها در آزمایشات خود پلیتیدپسین را آزمایش کردند، دریافتند که این ماده در رده سلول‌های انسانی و موش موثر است. کریس وایت، استادیار میکروب شناسی در ISMMS، گفت: پلیتیدپسین یک مهار کننده بسیار قوی سارس کووید ۲ است، اما مهمترین نقطه قوت این است که پروتئین میزبان را هدف قرار می‌دهد تا پروتئین ویروسی؛ این بدان معنی است که اگر پلیتیدپسین در درمان کووید ۱۹ موفقیت آمیز باشد، ویروس سارس کووید ۲ قادر به مقاومت در برابر آن از طریق جهش نخواهد بود و نگرانی عمده‌ای برای گسترش انواع جدید آن از نوع انگلیسی و آفریقایی است.

اگرچه این دارو باید آزمایشات بیشتری را انجام دهد تا مشخص شود در برابر همه انواع موثر است، اما برخی شواهد امیدوار کننده وجود دارد که هنوز هم یک گزینه درمانی خوب است. مراحل بعدی این است که دارو آزمایشات بالینی را برای آزمایش اینکه آیا در درمان افراد مبتلا به عفونت فعال سارس کووید۲ موثر است، انجام دهد.

پاسخ دادن