داستان موفقیت در بحران

داستان یک موفقیت

ویژه نامه پیشرفت در بحران ، داستان یک سال تلاش و مجاهدت تیم مدیریتی جدید در گروه صنعتی ایران خودرو است .

تهران – اقتصادبرتر – ۱۰ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، تیم جدید ایران خودرو که مدیریتش یک ساله شد در اوج بحران توانست به موفقیت های ارزشمندی نایل شود که گوشه هایی از این خدمات در ویژه نامه درج شده است.

یک سال با ایران خودرو ، روایت ۱۲ ماه تلاش بی وقفه مدیران و کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو از اواسط سال ۹۸ تا شهریور ۹۹ است

در این دوران ایران خودرو در اوج بحران های متفاوت از تحریم گرفته تا کرونا به موفقیت های بزرگی نایل شد که نه تنها توطئه دشمنان را خنثی کرد بلکه با عبور از بحران ها توانست مسیر توسعه را هموار کند و یک گام در جهت توسعه و استقلال صنعت خودرو کشور بردارد. در این ویژه نامه تلاش شده است بخش هایی از موفقیت های ایران خودرو که تحت مدیریت مهندس فرشاد مقیمی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو ایجاد شده است به تصویر کشیده شود.

داستان یک موفقیت

پاسخ دادن