دانشجویان کدام کشورها بیشتر در خارج تحصیل می‌کنند؟

بررسی کشورهایی که دارای بیشترین تعداد دانشجویانی که در خارج از کشور هستند نشان می‌دهد چین با اختلاف قابل توجهی از سایر کشورها، در صدر قرار دارد.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۴ اردیبهشت ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بلومبرگ، بر اساس ارقام ارائه شده توسط یونسکو، دو کشور پرجمعیت جهان، چین و هند، در فرستادن دانشجو به خارج از کشور خود در صدر قرار دارند.

گفتنی است که چین در سال ۲۰۱۷، بیش از ۹۲۸ هزار دانشجو را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاده، در حالی که هند نیز بیش از ۳۳۲ هزار دانشجو اعزام کرده است.

جالب توجه است که ویتنام در طول پنج سال از ۲۰۱۲، اعزام دانشجویان خود به خارج از کشور را تقریبا دو برابر کرد و از تقریبا ۵۴ هزار دانشجو به حدود ۹۵ هزار دانشجو افزایش داد.

همچنین نیجریه در پنج سال گذشته به لیست ۱۰ کشور برتر راه یافت و در سال ۲۰۱۷ بیش از ۸۵ هزار دانشجو را به خارج از کشور اعزام کرد.
از سویی، تعداد دانشجویان کره‌ای در خارج از کشور، از ۱۲۴ هزار نفر به ۱۰۵ هزار نفر کاهش یافت.

پاسخ دادن