دانش‌آموزان شنبه صبح باید به مدرسه بروند یا نروند؟

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت: مدارس تا روز شنبه نحوه حضور دانش‌آموزان را اطلاع خواهند داد و نحوه حضور دانش‌آموزان در مدارس متفاوت است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۴ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، قبل از اینکه به سمت مدرسه بروند از مدرسه تلفنی سوال کنند که مدرسه باز است یا خیر؟

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد والدین شنبه صبح از مدارس فرزندانشان کسب اطلاع کنند
رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش بیان کرد والدین شنبه صبح قبل از حرکت فرزندان به سمت مدرسه با مدرسه تماس بگیرند تا ببینند باید مدرسه بروند یا خیر

دولت الکترونیک!!!

پاسخ دادن