دخل و خرج نابرابر، دغدغه اصلی مردم

دخل و خرج ناموزن، دغدغه اصلی مردم

احمد خادم المله – مدیر مسئول –  داستان این روزهای استمرار گرانی‌ها و افزایش حقوق کارکنان و کارگران به مثابه موضوع مرغ و تخم مرغ شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۶ بهمن ۹۹

هر چه حقوق‌ها افزایش می‌یابد، باز هم به گرد پای گرانی نمی رسد و اکثریت قریب به اتفاق جامعه و یا بیش از ۵۰ درصد مردم دخل و خرجشان همخوانی ندارد و هرچه می‌دوند قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی نیستند. با وضعیت گرانی‌ها و افزایش افسارگسیخته خط تورم، هر روز بر جمعیت زیر خط فقر افزوده می‌شود و مردم بیش از پیش نگران دغدغه‌های آینده زندگی خصوصا آینده فرزندانشان می‌شوند. آرامش از زندگی مردم رخت بر بسته و همراه شدن کرونا نیز شور امید به آینده در زندگی را کاهش داده است. دولت برای رفع مشکل معیشت مردم، هر از چند گاهی مصوبه ای می‌گذراند که بر اساس آن حقوق‌ها را افزایش می‌دهد و یا یارانه جدیدی را برای کمک به اقشار آسیب پذیر مقرر می‌کند که آن هم دردی را دوا نمی کند و مشکلات مردم همچنان روبه افزایش است. از سوی دیگر صاحبان مشاغل و کارفرمایان که قادر به تامین حقوق کارگران و نیروهایشان نیستند و از پس هزینه‌های بیمه، مالیات، اجاره، مواد اولیه گران شده و…. بر نمی آیند، بناچار بطور مستمر از شمار نیروهای تحت مدیریت خود کم کرده و شمار بیشتری از مردم بیکار می‌شوند.

مدیران دولتی نیز که به‌دلیل حقوق‌های بالا و یا دستکم درآمد سر به سر قادر به درک مشکلات قشر حقوق بگیر ثابت کارمند و کارگر نیستند، هر روز باید شاهد بی انگیزگی و فرسایش نیروها باشند. افزایش حقوق‌ها و یارانه‌های جدید در شرایط کنونی مشکل گشا نیست و دولت و مجلس باید راهکاری اساسی برای حل مشکل معیشت قشر حقوق بگیر خصوصا کارگران بیاندیشند. وگرنه گرانی و افرایش حقوق و یارائه داستان مرغ و تخم مرغ است و دردی از مسائل مردم دوا نمی کند. وضعیت مشابه قشر حقوق بگیر را در برخی از کارخانجات تولیدی خصوصا کارخانجات دولتی می‌توان دید، کارخانجاتی که با تزریق مستمر نقدینگی از سوی دولت سر پا هستند و به کارخانه تولید زیان تبدیل شده اند که تعداد آنها کم نیست. اگر دولت دست حمایتش را از سر این کارخانجات بردارد قطعا آنها زمین خواهند خورد و هزاران نفر بیکار خواهند شد.

بیماری اقتصاد ایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده که، مسکن‌های تجویز شده از سوی دولت و مجلس آن را درمان نکرده است لذا باید چاره ای اساسی برای اندیشیده شود که تولید به معنی واقعی محور اقتصاد باشد و با رونق اقتصاد بتوان از فشار تورم کاست و معیشت مردم را درمان کرد.

پاسخ دادن