درآمد و هزینه شهرداری در بودجه آتی واقعی می شود

نجفی در ستاد عالی بودجه شهرداری تهران بر ضرورت واقعی کردن درآمد ها و هزینه های شهرداری در بودجه سال آینده تأکید کرد.

تهران- اقتصاد برتر- ۶ دی ۹۶

⬅️ عدم تحقق درآمدها ارتباطی با تغییر مدیریت شهری ندارد

⬅️بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران خیلی خوب بسته نشده است

⬅️نمونه این موضوع در بخش درآمدهای شهرداری است که پیش بینی های انجام شده خیلی دور از واقعیت بوده و تحقق پیدا نکرده است

⬅️بر اساس سیر درآمدها، افت تحقق درآمدهای شهری از بهمن ماه سال ۹۵ وجود داشته و راه های کسب درآمد قبلی مسدود شده است

⬅️پیش بینی ها در تنظیم بودجه باید به گونه ای باشد که در پایان سال بتوانیم بگوییم ۹۶ تا ۹۷ درصد بودجه محقق شده است

⬅️در طرح های عمرانی بزرگ شهرداری تقریبا از بهمن ماه سال گذشته – به جز موارد ناچیز – هیچ بودجه ای اختصاص پیدا نکرده است؛ همچنین بخش عمده ای از تنظیم بودجه مربوط به عملیات های سال ۹۵ به قبل است

⬅️واقعی بودن درآمدها و هزینه ها در بودجه سال آتی شهرداری تهران به عنوان اولین اصل در تنظیم بودجه است.

پاسخ دادن