درخواست وزارت ارشاد از ادمین کانال‌های تلگرامی

وزارت ارشاد با ارسال پیامک به ادمین کانال های تلگرامی ثبت شده ، خواست تا به یک پیام رسان داخلی مهاجرت کنند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ اردیبهشت ۹۷

وزارت ارشاد با ارسال پیامک به ادمین کانال های تلگرامی ثبت شده ، خواست تا به یک پیام رسان داخلی مهاجرت کنند.

*الف

پاسخ دادن