درصد رشد سهام آمازون از آغاز تاکنون

درصد رشد سهام آمازون از آغاز تاکنون

قیمت هر سهام آمازون به هنگام عرضه اولیه عمومی ۱۸ دلار بوده است و سهم‌های این شرکت یک بار ۳ به ۱ و دو بار ۲ به ۱ تقسیم شده اند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ تیر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر بررسی های مالی یاهو فایننس بر روی فعالیتهای شرکت آمازون نشان می دهد که تنها ۱۸۰ دلار سرمایه گذاری در شرکت آمازون در زمان عرضه اولیه سهام آن در سال ۱۹۹۷ امروزه بازگشتی به مبلغ ۲۳۳,۰۰۰ دلار یا رشدی معادل %۱۳۰,۰۰۰ به همراه داشته است.

گفتنی است قیمت هر سهام آمازون به هنگام عرضه اولیه عمومی ۱۸ دلار بوده است و سهم‌های این شرکت یک بار ۳ به ۱ و دو بار ۲ به ۱ تقسیم شده اند.

پاسخ دادن