دسترسی دادستان نیویورک به اسناد مالیاتی ترامپ

دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا روز چهارشنبه به رغم درخواست دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، دسترسی دادستان نیویورک را به اظهارنامه ها و اسناد مالیاتی او، تائید کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ مهر ۹۹شک به پرونده مالیاتی ترامپ برای تحقیق کیفری در باره کار و کسب او، شده بود. دادگاه تجدیدنظر فدرال ناحیه ۲ منهتن اعلام کرد که  اعتبار این احضاریه مالیاتی در صورت طرح درخواست تجدید نظر ترامپ در دیوان عالی آمریکا ، با توجه به موافقت ۲ طرف دعوا، به قوت خود باقی است. افشاگری روز یکشنبه (۶ مهر۹۹) روزنامه نیویورک تایمز درباره فرار مالیاتی ترامپ، آن هم چند هفته مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا با واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی روبه رو  شده است. براساس گزارش نیویورک تایمز،  ترامپ پیش از برگزاری انتخابات ۲۰۱۶ توانسته  به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال از پرداخت مالیات خودداری کند و در نخستین سال حضورش در کاخ سفید (۲۰۱۷) تنها ۷۵۰ دلار مالیات بر درآمد پرداخت کرده است.

این نشریه آمریکایی افزود: ترامپ در سال ۲۰۱۶ نیز که در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید، تنها ۷۵۰ دلار مالیات پرداخت کرد.

افشاگری نیویورک تایمز در حالی است که ترامپ همواره سعی کرده اظهارنامه‌های مالیاتی کار و کسب خود را منتشر نکند و آمارها را کتمان کند.

پاسخ دادن