دستمزد مشاوران املاک بلوکی شد

براساس مصوبه ای که معاون اول رئیس جمهور به وزارت مسکن ابلاغ کرده است ، از این پس دستمزد مشاوران املاک برای هر منطقه تهران متفاوت است.

تهران – اقتصاد برتر – ۴ مرداد ۱۴۰۱

براساس این ابلاغیه تهران به ۱۰۰ بلوک قیمتی تعیین می شود که هر بلوک دستمزد خاص خود را دارد.

کمیسیون مشاوران املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای معاملات تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک برای یک سال محاسبه و اجرا خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه هیئت وزیران در خصوص تغییر حق‌الزحمه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.

حق الزحمه مشاوران املاک پیش از این بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی دریافت می شد که در قراردادهای خریدو فروش نیم درصد از طرفین بود. این در حالی بود که برخی مشاوران املاک از هر کدام از طرفین معامله یک درصد را دریافت می‌کردند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت کمیسیون مشاوران املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای معاملات تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک محاسبه خواهد شد.

تهران در این کمیسیون به ۱۰۰ بلوک تقسیم شده و متوسط قیمت املاک هر بلوک بر اساس شاخص‌های مختلف برای یک سال تعیین می‌شود.

پاسخ دادن