دستور روحانی به بانک مرکزی برای معرفی متخلفان ارزی

روحانی

رئیس جمهور با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بورس و بازار ارز گفت: بانک مرکزی موظف است متخلفان ارزی را شفاف به مردم معرفی کند.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۱ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از بورس پرس، حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بورس و بازار ارز گفت: طبق سیاست ارزی باید تعهد ارزی فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب مقررات مشخص باشد. بانک مرکزی موظف است به طور شفاف فهرست تمام کسانی که برای واردات ارز دریافت کرده اند و میزان عمل آنها به تعهدات را در سامانه معرفی کنند تا این اطلاعات برای عموم قابل دسترسی باشد.

وی افزود: بانک مرکزی باید به تمام بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح به تخلف آنها رسیدگی شود.

پاسخ دادن