دفاع داماد ترامپ از ریاست جمهوری او | نیویورک تایمز | توییتر

توییتر نیویورک تایمز از حساب توییتر خود عنوان کرد جرد کوشنر در دفاعی تمام قد از دونالد ترامپ مدعی شد ترامپ این انتخابات را پیروز شد زیرا حرف های بهتری برای مردمش داشت و کمپین موفق تری را در طول انتخابات طراحی کرده بود. این حرف ها در حالی عنوان می شود که داماد ترامپ جرد کوشنر تحت فشار است برای ارتباط او و اعضای کمپین ترامپ با مقامات بلند پایه روسی در طول انتخابات اخیر آمریکا.

پاسخ دادن